Le site du Parc naturel

<< Vorige

Musée en Piconrue

Musée en Piconrue

Place en Piconrue , 2
6600   Bastogne

E-mail   piconrue@gmail.com
Téléphone   061/55.00.55
Site   http://www.piconrue.be

Type activiteit: Museum

"Le Musée en Piconrue" en "La Maison des Légendes"

"Le Musée en Piconrue"

Het "Musée en Piconrue" in Bastogne werd opgericht in 1986. Het vergaart de materiële en immateriële sporen van de geschiedenis van het oude hertogdom Luxemburg. Het museum neemt de bezoekers mee naar een vertrouwde en toch vreemde wereld van een landelijke provincie die lange tijd onder het juk van het katholieke geloof leefde. De tentoonstellingen en publicaties houden vooral verband met de etnologie, de legenden, de religieuze kunst, de gewoonten en het volksgeloof in de landstreek Ardenne en in Luxemburg.

Het museum wil vooral, naast zijn wetenschappelijke en pedagogische roeping, ook de voorwerpen en documenten bewaren en behoeden voor diefstal en verwaarlozing.

Daarom heeft het "Musée en Piconrue" een tweeledige manier van werken. Op het vlak van de preventie probeert het museum het publiek te sensibiliseren en stelt het voor, aan kerkfabrieken bijvoorbeeld, om onderdak te geven aan de meest kwetsbare stukken. In een dergelijk scenario kan een facsimile dan de plaats innemen van het originele werk. Vervolgens, zoals veel museale instellingen doen, verzorgt of organiseert het Museum de restauratie van beschadigde stukken die ondanks de sensibiliseringscampagnes niet konen worden gevrijwaard.

Dankzij de opening van "La Maison des Légendes" richt het Museum zich ook naar de instandhouding van de mondelinge overlevering onder de vorm van souvenirs, gebeden, magisch-religieuze formules, gebaren, liedjes en legenden.

Zoals het collectieve geheugen worden ook de materiële supports van dit mentale universum vaak bedreigd. Omdat die kleine voorwerpen, in tegenstelling tot het kerkelijke erfgoed, weinig afgunst opwekken, worden ze vaak geminacht en zijn ze dus bedreigd.

"La Maison des Légendes"

Het "Maison des Légendes" werd opgericht in 2008 in ligt centraal in het "Musée en Piconrue" Het museum wil het legendarische Ardens erfgoed vrijwaren en valoriseren. De ziel van een voel kan men terugvinden in de vertellingen en legenden, niet? Wie wil binnenkijken in de ziel van een Ardenner, moet zich buigen over de kleine en grote verhalen. Zij vertellen het leven van elke dag, van de mensen, hun dromen, hun vreugde en aloude vrees!

Het "Maison des Légendes en Piconrue" beschikt over een spektakelzaal voor vertelsessies. Er kunnen ook animatiefilms worden geprojecteerd.

 

Ga naar kaart circuits

Prijs: tarif nl


Kampwinkel - Parking

Foto's

 
Wallonie-Bruxelles Tourisme Tourisme Wallonie Wallonie Wallonie Europe
L'Europe investit dans les zones rurales
Development & Web design by defimedia , powered by AToms