Le site du Parc naturel

Het Natuurpark van de Haute-Sûre en van het bos van Anlier

?? Het Natuurpark van de Haute-Sûre en het bos van Anlier (Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier) werd opgericht bij besluit van de Waalse Regering van 12 juli 2001. Het was een initiatief van de vereniging van zes gemeenten die de krachten hadden gebundeld in een intercommunale "Pouvoir Organisateur du Parc naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier"; de zes deelnemende gemeenten waren Bastogne , Fauvillers , Vaux-sur-Sûre , Martelange , Habay en Léglise . Het grondgebied omvatte bijna de totaliteit van het hydrografische bekken van de Haute-Sûre, alsook het gehele massief van het bos van Anlier. In januari 2002 werd de directeur van het Park aangesteld en werd de Beheerscommissie geïnstalleerd. Sinds 01.01.2012 is er een twaalfkoppig technisch team operationeel. De aldus gebundelde bevoegdheden hebben betrekking op het leefmilieu, de ruimtelijke ordening, de landbouw, de pedagogie, het toerisme, de communicatie en het administratieve beheer.

Testcase voor de uitbreiding van een Waals Natuurpark.

De Beheerscommissie en de Inrichtende Macht hebben een partnershipovereenkomst ondertekend met de gemeente Neufchâteau, die kandidaat was voor aansluiting bij het Natuurpark. In september 2009 werd er een associatieovereenkomst aangenomen die de modaliteiten van een samenwerking voor een periode van 3 jaar vastlegde. Na afloop ervan, in 2012, stelde de Inrichtende Macht van het Park voor, in overleg met de Beheerscommissie en op verzoek van de gemeente Neufchâteau, over te gaan tot de aanpassing van de perimeter van het Natuurpark. Voortaan bestrijkt het Park het hele administratieve grondgebied van de 7 gemeenten, goed voor een totale oppervlakte van 80.500 hectaren en om en bij 42.000 inwoners.

Het grondgebied telt 3 "maisons du toerisme" (bureau voor toerisme): Maison du Tourisme du Pays d'Arlon , du Pays de Bastogne et de la Forêt d'Anlier . Het telt ook 6 syndicats d'initiatives (VVV-kantoor) en 2 toerismeagentschappen (office de tourisme):

Wallonie-Bruxelles Tourisme Tourisme Wallonie Wallonie Wallonie Europe
L'Europe investit dans les zones rurales
Development & Web design by defimedia , powered by AToms